logo-150x150

TUYỂN DỤNG THÁNG 12

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG  tuyển dụng vị tri nhân viên bán hàng tại hệ thống siêu thị điện thoại lê cường 1102 Hiện nay,do nhu cầu phát triển kinh doanh và mở rộng hệ thống bán lẻ,lê cường 1102 cần tuyển nhân viên ở vị trí...

Menu Title